ADVIES


Ons advieswerk bestaat uit vier onderdelen:

1. advies over de toegevoegde waarde van de onderscheiding
2. een haalbaarheidsonderzoek
3. een concept-aanvraag
4. de concrete toepassing van de onderscheiding

Voor elk van deze fasen hanteren wij een vast tarief, afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de vereniging of instelling.

Bedrijven, verenigingen en instellingen die belangstelling hebben voor het predicaat Koninklijk, het predidaat Hofleverancier of de Koninklijke Erepenning informeren wij vooraf over de voor- en eventuele nadelen van de onderscheiding.

Het haalbaarheidsonderzoek gaat aan de hand van een vragenlijst. Op basis van de antwoorden beoordeelt Erezaak de haalbaarheid van een aanvraag. In deze fase ontvangt de opdrachtgever een advies of het zinvol is de aanvraag voort te zetten. 


Wanneer Erezaak positief adviseert en de opdrachtgever besluit de aanvraag door te zetten, kunnen wij helpen met de tekst, de samenstelling van het benodigde dossier en het beantwoorden van eventuele vragen.

De laatste fase is een feestelijke, want dan is het predicaat of de erepenning door de Koning toegekend en adviseert Erezaak over de ceremoniële uitreiking en een optimaal gebruik van de onderscheiding in en op al Uw communicatie-uitingen.

Natuurlijk zijn we daarna altijd beschikbaar voor aanvullende vragen, bijvoorbeeld over toepassing van het predicaat in de huisstijl, over het behoud van het predicaat bij statutenwijzigingen, overnames en fusies.


RESULTAAT

Het toekennen van een officiële onderscheiding is geen recht, maar een voorrecht en kan dus niet worden afgedwongen of gegarandeerd. Wij zijn er trots op dat tot nu toe 100% van onze aanvragen tot het beoogde resultaat hebben geleid.

Zie ook onze adviseurs.