voor individuen
Civiele onderscheidingen
Huisorden
Dapperheidsonderscheidingen
Militaire herinneringsmedailles
Overige onderscheidingen

voor organisaties
Koninklijke Erepenning
Predicaat Hofleverancier
Predicaat Koninklijk
 


CIVIELE ONDERSCHEIDINGEN

De hoogste civiele onderscheiding is de Gouden Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon. Daarna komen de twee, veel bekendere civiele orden:

- de Orde van de Nederlandse Leeuw
- de Orde van Oranje-Nassau