voor individuen
Civiele onderscheidingen
Huisorden
Dapperheidsonderscheidingen
Militaire herinneringsmedailles
Overige onderscheidingen

voor organisaties
Koninklijke Erepenning
Predicaat Hofleverancier
Predicaat Koninklijk
 


DAPPERHEIDSONDERSCHEIDINGEN

De hoogste Nederlandse onderscheiding is de Militaire Willems-Orde. Daarop volgend kent Nederland de volgende dapperheidsonderscheidingen:

- Kruis voor Moed en Trouw
- Eresabel
- Verzetskruis 1940-1945
- De Eervolle Vermelding
- Bronzen Leeuw
- Verzetster Oost-Azië
- Bronzen Kruis
- Kruis van Verdienste
- Vliegerkruis