voor individuen
Civiele onderscheidingen
Huisorden
Dapperheidsonderscheidingen
Militaire herinneringsmedailles
Overige onderscheidingen

voor organisaties
Koninklijke Erepenning
Predicaat Hofleverancier
Predicaat Koninklijk
 


MILITAIRE HERINNERINGSMEDAILLES

Het is een goed gebruik dat militairen na een missie worden onderscheiden met een herinneringsmedaille. De Nederlandse krijgsmacht kent er thans dertien:

- Ereteken voor Belangrijke Krijgsbedrijven (Expeditiekruis)
- Lombokkruis
- Oorlogsherinneringskruis
- Verzetsherdenkingskruis
- Ereteken voor Orde en Vrede
- Nieuw-Guinea Herinneringskruis
- Mobilisatie-Oorlogskruis
- Kruis voor Recht en Vrijheid
- Herinneringsmedaille VN-Vredesoperaties
- Herinneringsmedaille Multinationale Vredesoperaties
- Herinneringsmedaille Vredesoperaties
- Herinneringsmedaille voor Humanitaire Hulpverlening bij Rampen
- Kosovo-medaille